Pikukuh Urang Baduy

Pikukuh Urang Baduy

Gunung teu meunang dilebur
Lebak teu menang diruksak
Larangan teu meunang dirempak

Buyut teu meunang dirobah
Lojor teu meunang dipotong
Pondok teu meunang disambung

Nu lain kudu dilainkeun
Nu ulah kudu diulahkeun
Nu enya kudu dienyakeun

Mipit kudu amit
Ngala kudu menta
Ngeduk cikur kudu mihatur
Nyongkel jahe kudu micarek
Ngagedag kudu bewara

Nyaur kudu diukur
Nyabda kudu diunggang
Ulah ngomong sageto-geto
Ulah lemek sadaek-daekUlah maling papanjingan
Ulah jinah papacangan

Kudu ngadek sacekna
Nilas saplasna.

Saur Sepuh

Gunung kaian
Gawir awian
Cinyusu rumatan
Pasir talunan
Lebak caian
Sampalan kebonan
Walungan rawatan
Legok balongan
Dataran sawahan
Situ pulasaraeun
Lembur uruseun
Basisir jagaeun

Lalu, apanya yang salah? Manusianya? Kemauannya? Kesadarannya?
Kiblatnya? Tuhan-tuhan barunya manusianya? Apanya?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s