Talatah

Nia Daniaty

cing hariring pang nepikuen salam kuring
deudeuh, nyaah.. asih tingtrim
naha talatah taya waleran
duh aduh dirungrum kabingung

cenah mah seueur wagelan
piraku rek nyapirakeun
kedah kumaha, kedah kasaha
sono, bogoh… hoyong amprok
paduduaan rek sosonoan

cing kakasih masing tingtrim dina ati
jangji surti masing bukti
jirim kamari ka impi-impi
nung geulis pupujaning ati

sawios abdi nu ngantos
sawios ukur harewos
salam kanyaah, salam katresna
deudeuh nyaah.. salamina
seja talatah kanggo salira

keur kakasih titip diri sakanyeri
abdi jangji satia saati
keur kakasih moal bade nganyenyeri
kanyaah sadaya kanggo salira
imutna, teuteupna, deudeuhna, rindatna
masing percanten

*Download MP3, di sini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s