Gurindam Dua Belas

Gurindam adalah salah satu bentuk puisi tradisional Melayu. Setiap baitnya terdiri dari dua larik (baris) yang mempunyai rima akhir sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi semacam soal atau perjanjian, dan baris kedua adalah jawaban soal atau akibat dari perjanjian tersebut.

Definisi Raja Ali Haji sendiri mengenai gurindam: “… perkataan yang bersajak akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab.”

Gurindam berisi nasehat dan filsafat hidup sehingga sifat dan fungsinya lebih formal dan menjadi kurang populer di masyarakat. Maka menjadi agak sulit mencari contoh gurindam-gurindam lama. Satu-satunya yang sering dirujuk adalah Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji. Disebut gurindam dua belas karena terdiri dari dua belas pasal.

Gurindam Dua Belas ditulis oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat, Riau, pada tarikh 23 Rajab 1263 Hijriyah atau 1847 Masehi, pada usia 38 tahun. Terdiri dari 12 Fasal dan dikategorikan sebagai “Syi’r Al-Irsyadi” atau puisi didaktik, karena berisi nasehat dan petunjuk menuju hidup yang diridhai Allah. Selain terdapat pula pelajaran dasar ilmu Tasawuf tentang mengenal ‘yang empat': syari’at, tarikat, hakikat, ma’rifat. Diterbitkan pada tahun 1854 dalam Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap No. II, Batavia, dengan huruf Arab dan terjemahannya dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netscher.

Sejak pertama kali membacanya, langsung jatuh cinta. Ada cinta, kasih, dan ketulusan serta keagungan dalam bait-bait sederhananya. I love it.

Gurindam Dua Belas

Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad

Fasal 1

Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

Barang siapa mengenal yang empat,
maka yaitulah orang yang makrifat.

Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.

Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang terperdaya.

Barang siapa mengenal akhirat,
tahulah ia dunia mudarat .

Fasal 2

Barang siapa mengenal yang tersebut,
tahulah ia makna takut.

Barang siapa meninggalkan sembahyang,
seperti rumah tiada bertiang.

Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua termasa.

Barang siapa meninggalkan zakat,
tiadalah hartanya beroleh berkat.

Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.

Fasal 3

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.

Apabila terpelihara kuping,
khabar yang jahat tiadalah damping.

Apabila terpelihara lidah,
niscaya dapat daripadanya faedah.

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
daripada segala berat dan ringan.

Apabila perut terlalu penuh,
keluariah fi’il yang tiada senonoh.

Anggota tengah hendaklah ingat,
di situlah banyak orang yang hilang semangat.

Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjalan yang membawa rugi.

Fasal 4

Hati kerajaan di dalam tubuh,
jikalau zalim segala anggota pun rubuh.

Apabila dengki sudah bertanah,
datanglah daripadanya beberapa anak panah.

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang yang tergelincir.

Pekerjaan marah jangan dibela,
nanti hilang akal di kepala.

Jika sedikitpun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekong[1].

Tanda orang yang amat celaka,
aib dirinya tiada ia sangka.

Bakhil jangan diberi singgah,
itulah perompak yang amat gagah.

Barang siapa yang sudah besar,
janganlah kelakuannya membuat kasar.

Barang siapa perkataan kotor,
mulutnya itu umpama ketor[2].

Di manatah tahu salah diri,
jika tiada orang lain yang berperi.

Pekerjaan takbur jangan direpih[3],
Sebelum mati didapat juga sepih[4].

Fasal 5

Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
sangat memeliharakan yang sia-sia.

Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.

Jika hendak mengenal orang yang berilmu,
bertanya dan belajar tiadalah jemu.

Jika hendak mengenal orang yang berakal,
di dalam dunia mengambil bekal.

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Fasal 6

Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.

Cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan tiap seteru.

Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh menyerahkan diri.

Cahari olehmu akan kawan,
pilih segala orang yang setiawan.

Cahari olehmu akan abdi,
yang ada baik sedikit budi.

Fasal 7

Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuk dusta.

Apabila banyak berlebih-lebihan suka,
itulah tanda hampirkan duka.

Apabila kita kurang siasat,
itulah tanda pekerjaan hendak sesat.

Apabila anak tidak dilatih,
jika besar bapanya letih.

Apabila banyak mencacat orang,
itulah tanda dirinya kurang.

Apabila orang yang banyak tidur,
sia-sia sahajalah umur.

Apabila mendengar akan khabar,
menerimanya itu hendaklah sabar.

Apabila menengar akan aduan,
membicarakannya itu hendaklah cemburuan.

Apabila perkataan yang lemah lembut,
lekaslah segala orang mengikut.

Apabila perkataan yang amat kasar,
lekaslah orang sekalian gusar.

Apabila pekerjaan yang amat benar,
tiada boleh orang berbuat honar.

Fasal 8

Barang siapa khianat akan dirinya,
apalagi kepada lainnya.

Kepada dirinya ia aniaya,
orang itu jangan engkau percaya.

Lidah suka membenarkan dirinya,
daripada yang lain dapat kesalahannya.

Daripada memuji diri hendaklah sabar,
biar daripada orang datangnya khabar.

Orang yang suka menampakkan jasa,
setengah daripada syirik mengaku kuasa.

Kejahatan diri sembunyikan,
kebajikan diri diamkan.

Keaiban orang jangan dibuka,
keaiban diri hendaklah sangka.

Fasal 9

Tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan,
bukannya manusia ia itulah syaitan.

Keiahatan seorang perempuan tua,
itulah iblis punya penggawa.

Kepada segala hamba-hamba raja,
di situlah syaitan tempatnya manja.

Kebanyakan orang yang muda-muda,
di situlah syaitan tempat bergoda.

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,
di situlah syaitan punya jamuan.

Adapun orang tua yang hemat,
syaitan tak suka membuat sahabat.

Jika orang muda kuat berguru,
dengan syaitan jadi berseteru.

Fasal 10

Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka.

Dengan ibu hendaklah hormat,
supaya badan dapat selamat.

Dengan anak janganlah lalai,
supaya boleh naik ke tengah balai.

Dengan isteri dan gundik janganlah alpa,
supaya kemaluan jangan menerpa.

Dengan kawan hendaklah adil
supaya tangannya jadi kapil[5].

Fasal 11

Hendaklah berjasa,
kepada yang sebangsa.

Hendaklah jadi kepala,
buang perangai yang cela.

Hendak memegang amanat,
buanglah khianat.

Hendak marah,
dahulukan hujjah.

Hendak dimalui,
jangan memalui.

Hendak ramai,
murahkan perangai.

Fasal 12

Raja muafakat dengan menteri,
seperti kebun berpagar duri.

Betul hati kepada raja,
tanda jadi sebarang kerja.

Hukum adil atas rakyat,
tanda raja beroleh inayat[6].

Kasihkan orang yang berilmu,
tanda rahmat atas dirimu.

Hormat akan orang yang pandai,
tanda mengenal kasa dan cindai.

lngatkan dirinya mati,
itulah asal berbuat bakti.

Akhirat itu terlalu nyata,
kepada hati yang tidak buta.

-

Ket.
[1] Nama penyakit kulit yang baunya tidak enak.
[2] Tempat ludah.
[3] Didekatkan.
[4] Nama penyakit mati sebagian badan.
[5] Penjaga pemelihara.
[6] Bantuan, sokongan.
[7] Istilah jalan (tarikat)

Rujukan:
Melayu Online
Raja Ali Haji